Op i flammer på Limfjorden

Foto: Martin Damgård

Dagens sidste opgave var – pudsigt nok – Sankt Hans aften i Aalborg. Opgaven skulle ganske vist løses til farvefjernsynet (24NORDJYSKE), men heldigvis kan kameraet begge dele. Så da ovenstående motiv dukkede op i videosøgeren, var jeg da også liiiiiiiige nødt til at hoppe over i “still-mode” og skyde et skud af den brændende tømmerflåde i Limfjorden.

Glædelig Sank Hans til alle & las os få noget sommer!